Người dùng 7921 đã mua một tài khoản giá 40.000đ Người dùng 7915 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 7788 đã mua một tài khoản giá 120.000đ Người dùng 7868 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 7842 đã mua một tài khoản giá 100.000đ Người dùng 7365 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 7832 đã mua một tài khoản giá 100.000đ Người dùng 7812 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 7804 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 7758 đã mua một tài khoản giá 20.000đ Người dùng 6912 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 7725 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 7063 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 7720 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 7724 đã mua một tài khoản giá 20.000đ Người dùng 7720 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 7702 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 7702 đã mua một tài khoản giá 9.000đ Người dùng 7700 đã mua một tài khoản giá 20.000đ Người dùng 7682 đã mua một tài khoản giá 9.000đ
-50%
Acc #1613 - Na SV 3
Tài khoản 1613

696.000đ 348.000đ

Tướng: 67

Trang phục: 101

Vàng: 8.500

Điểm ngọc: 90

Kim Cương IV

-51%
Acc #1612 - Full Tướng Vip
Tài khoản 1612

3.699.000đ 1.812.510đ

Tướng: 94

Trang phục: 287

Vàng: 146.000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh IV

-58%
Acc #1611 - Acc Ngon
Tài khoản 1611

1.880.000đ 789.600đ

Tướng: 85

Trang phục: 115

Vàng: 161.000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương III

Acc #1610 - Shop Liên Quân
Tài khoản 1610

259.000đ

Tướng: 71

Trang phục: 71

Vàng: 2.000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương III

Acc #1609 - Dư Đá Quý
Tài khoản 1609

299.000đ

Tướng: 80

Trang phục: 80

Vàng: 2.300

Điểm ngọc: 90

Kim Cương III

-52%
Acc #1608 - Full Tướng
Tài khoản 1608

2.688.000đ 1.290.240đ

Tướng: 94

Trang phục: 139

Vàng: 3.000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương II

-60%
Acc #1607 - Shop Liên Quân
Tài khoản 1607

1.559.000đ 623.600đ

Tướng: 90

Trang phục: 125

Vàng: 28.900

Điểm ngọc: 90

Kim Cương III

Acc #1606 - Shop Liên Quân
Tài khoản 1606

289.000đ

Tướng: 66

Trang phục: 66

Vàng: 17.000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim III

-33%
Acc #1605 - Na SV 4
Tài khoản 1605

1.368.000đ 916.560đ

Tướng: 94

Trang phục: 151

Vàng: 74.000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương I

-50%
Acc #1604 - Acc Vip Giá Rẻ
Tài khoản 1604

868.000đ 434.000đ

Tướng: 79

Trang phục: 93

Vàng: 65.000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương II

-35%
Acc #1603 - Shop Liên Quân
Tài khoản 1603

2.189.000đ 1.422.850đ

Tướng: 92

Trang phục: 153

Vàng: 4.300

Điểm ngọc: 90

Kim Cương I

-55%
Acc #1602 - Acc LQ Vip
Tài khoản 1602

2.600.000đ 1.170.000đ

Tướng: 86

Trang phục: 145

Vàng: 13.000

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ

-50%
Acc #1601 - Acc Vip Skin Ngon
Tài khoản 1601

1.268.000đ 634.000đ

Tướng: 85

Trang phục: 122

Vàng: 9.300

Điểm ngọc: 90

Kim Cương II

Acc #1592 - Na Siêu Việt 2
Tài khoản 1592

99.000đ

Tướng: 49

Trang phục: 35

Vàng: 5.800

Điểm ngọc: 78

Kim Cương V

Acc #1591 - Shop Liên Quân
Tài khoản 1591

55.000đ

Tướng: 29

Trang phục: 22

Vàng: 11.000

Điểm ngọc: 70

Bạch Kim III

Acc #1590 - Shop Liên Quân
Tài khoản 1590

86.888đ

Tướng: 40

Trang phục: 41

Vàng: 14.000

Điểm ngọc: 71

Bạch Kim III

Nạp thẻ tại đây